مقالات

چربی ها و روغن ها در جیره طیور

چربی ها به عنوان منبع انرژی در جیره طیور به کار می روند و تغییرات اندک در میزان آن ها می تواند تاثیرات به سزایی در سطح انرژی قابل سوخت و ساز پرنده ایفا کند.بسته به نوع جیره و پرنده هدف، بین 3-6 درصد (30-60کیلو در تن) چربی را می توان در ترکیب جیره استفاده کرد.کلیه چربی ها از دو بخش گلیسرول و اسید های چرب تشکیل شده اند و تفاوت بین پروفایل اسید چرب منجر به تشکیل انواع چربی ها می شود.

تمامی چربی ها و روغن ها را می بایست با یک یا ترکیبی از چند آنتی اکسیدانت خاص مخلوط کرد، که البته این کار در کارخانه تولید کننده انجام می گیرد. هرچند میزان اسید های چرب غیر اشباع چربی بیشتر باشد، احتمال فساد آن نیز بیشتر می شود.
مهمترین اسید چرب مورد نیاز در جیره طیور، اسید لینولئیک می باشد و به منظور اطمینان از حضور مقادیر کافی از این اسید چرب در جیره، می بایست حداقل 1% چربی در فرمول جیره بکار رود.
_ قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش پرنده، بستگی به 3 فاکتور مهم دارد:
1-    سن پرنده
2-    ترکیب و نوع چربی
3-    سطح نفوذ چربی به داخل پلت
_ یکی از مسائل مهم در مورد چربی و روغن ها، پتانسیل بالای آن ها برای فساد و تاثیر آن بر روی کیفیت لاشه می باشد.
انواع چربی ها و روغن های مورد استفاده در جیره طیور
1-    روغن حاصل از چربی های مرغ
2-    روغن های گیاهی مختلف از قبیل روغن سویا، پالم ، کلزا، نارگیل و افتابگردان و ... و یا مخلوط روغن های گیاهی
3-    اسید چرب حاصل از خمیر صابون استحصالی از کارخانجات تصفیه روغن